STAMBOOM VAN JOZEF (JOS) WIERSEMA
(17 generaties Wiersema)

 

<< terug

 

  

Toelichting op de graven

 

Het kerkje van Oostum

 

In het kerkje van het wierdegehucht Oostum, gemeente Winsum, liggen de oudst bekende graven van de Wiersema's. Het gehucht ligt aan de weg van de stad Groningen naar Garnwerd. De wierde is tussen 1905 en 1913 grotendeels afgegraven. Op de wierde staat misschien wel het meest afgebeelde romaanse kerkje van de provincie Groningen: het kerkje van Oostum. In de omgeving van de wierde lag vroeger een borg. Er is niet veel over bekend. In 1552 is het steenhuis door de Geldersen in brand gestoken en in 1627 is de dan al vervallen borg verkocht. Vermoedelijk zijn de restanten niet lang daarna gesloopt. Oostum ligt aan het Pieterpad.

 


Het romaanse kerkje te Oostum
eigen foto

 

De grafstenen behoren toe aan Garbrandt Dercks Weersema - 1570 en ene Swewe Weersema - 1579.

Het grafschrift van Garbrandt luidt: "Ao 1570, 3 dage voer Jacoby, starf Gerbrat Weersema"

het grafschrift van Swewe: "Ao 1579, 14 dage voer Jacoby, starf swewe Weersema"

Het is mij niet duidelijk of 'Swewe' een naam is of misschien de aanduiding voor 'Weduwe'.

 


Garbrandt Dercks Weersema

Swewe Weersema

 


Interieur van het romaanse kerkje te Oostum
eigen foto

 

 

Historische begraafplaats van Klein Maarslag

 

In de plaats Maarslach, provincie Groningen, liggen of lagen Garbrand Cornelis Wyrsema en zijn huisvrouw Claesjen Wichers begraven, zo blijkt uit het boek 'Grafschriften in stad en lande' door Jhr. Mr. JA Feith, Prof. Dr. CH van Rhijn,
Jb. Vinhuizen, en Dr. GA Wumkes, gedrukt, 1910 te Groningen. Maarslag of ook wel Klein Maarslag waar het kerkhof zich bevindt, ligt vanuit het wierdendorp Groot Maarslag (tussen Schouwenzijl en Mensingeweer) richting Mensingeweer. Bij de ingang van het kerkhof is een bord geplaatst, waarop valt te lezen;

  

"Klein Maarslag lag op een strategisch punt bij de noordelijke uitmonding van de Hunze, welke waterweg tot 1361 de stad Groningen met de zee verbond. De voormalige kerk op de wierde, waarvan de plattegrond is aangegeven dateert vermoedelijk uit de 12e eeuw en bevatte veel tufsteen. De kerk was iets groter dan die van Mensingeweer, waarmee het kerspel sinds 1682 verenigd was. In 1755 was het kerspel Maarslag nog groter dan het kerspel Mensingeweer. De kerk is in 1811 afgebroken. Er werd toen een galg of klokkestoel geplaatst. Deze was in 1843 nog aanwezig. Op de bewoner van het huisje bij de begraafplaats heeft lang de plicht gerust stalling te bieden aan het paard van de predikant en voor de predikant zelf een plaats te reserveren bij de haard."

 


Ingang van het historische kerkhofje van Klein Maarslag
eigen foto

 

De kerk werd in 1811 zoals eerder gezegd afgebroken, de grafstenen uit deze kerk zijn nog altijd te vinden op het kerkhof. 

 

Het boek Grafschriften in stad en lande verteld ons;

Gedenksteen Garbrand:

Randschrift: Anno 1623 den 9 Junij is den Eerb. und fr.... Garbrant Wiersema kerckvoogt in der tit Christelick in den Heren gerust verwachtende een salige opstandinge in Christo.

Wapens. rechts: pelikaan met kroost; links: een ossekop

(Vers grotendeels uitgesleten)

 

Gedenksteen Claesjen:

Randschrift: Anno 1650 den 1 Aprilis is die deuchtsame Claesen Wichers Wesuwe van Willem Gerbrant Weersema in den Here geruist verwachtende een salige operstandinge in Christo en leicht alhier begraven.

Wapens. rechts: pelikaan met kroost; links: een ossekop

  

Omdat ons levent kort en lichaem wort tot eerde,

Daerom doet altit wel, sooblift u naem in weerde.

 

Bron: www.dodenakkers.nl Ds. Marten Mulder

 

 
Grafstenen te Klein Maarslag van o.a. Garbrand Cornelis Wyrsema, Claesjen Wichers en Albert Garbrands Wyrsema
eigen foto (tijdens ons bezoek d.d. 190807 ontbrak de grafsteen van Cornelis Wyrsema)

Deel van de grafsteen van Cornelis Wyrsema
Deel van de grafsteen van Cornelis Wyrsema
Bron: www.fam-wiersema.nl

Deel van de grafsteen van Garbrand Cornelis Wyrsema
Deel van de grafsteen van Garbrand Cornelis Wyrsema
Randschrift: Anno 1623 den 9 Junij is den Eerb. und fr.... Garbrant Wiersema kerckvoogt in der tit Christelick in den Heren gerust verwachtende een salige opstandinge in Christo.
Bron: www.fam-wiersema.nl

Deel van de grafsteen van Claesjen Wichers
Deel van de grafsteen van Claesjen Wichers
Randschrift: Anno 1650 den 1 Aprilis is die deuchtsame Claesen Wichers Wesuwe van Willem Gerbrant Weersema in den Here geruist verwachtende een salige operstandinge in Christo en leicht alhier begraven.
Bron: www.fam-wiersema.nl

omhoog

<< terug

eXTReMe Tracker