DE WAALKERK – AMSTERDAM

De wat ouderen onder ons kennen het, qua architectuur afwijkende, gebouw van de in de 1936 gebouwde Waalkerk nog wel.
Afwijkend omdat de architectuur van de buurt was geïnspireerd op die van de Amsterdamse School.
De Waalkerk, een zadeldakkerk, echter was in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid gebouwd.
De architect was B.T.Boeijinga. De kerk behoorde toe aan de Gereformeerde Waalkerkgemeenschap.
Deze gemeente deed op 1 oktober 1989 haar intrede in de Maarten Lutherkerk aan de Dintelstraat nadat de Waalkerk verkocht en gesloopt werd.
Periode 40-45
Rond de Waalkerk was in oorlogstijd een verzetsgroep gevormd onder leiding van ouderling, Henk Dienske. Hij herbergde joodse onderduikers en zocht onderduikadressen voor hen op het platteland.
Dominee P.G. Kunst verzorgde een groep van ongeveer 20 joodse onderduikers in de buurt. Henk Dienske was ook de oprichter van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers [LO] afdeling Amsterdam en Noord Holland. Dienske woonde met zijn gezin in de Dintelstraat, maar koos een schuiladres in de Waalstraat. Hij werd ‘de meneer uit de Waalstraat’ genoemden en had regelmatig contact met ‘Bolhoed’, Gerrit van der Veen.
Op 20 april 1944 werd hij door toedoen van een verraadster, die voor de SD werkte, gearresteerd. Dienske kwam om tijdens dwangarbeid in het concentratiekamp Neuengamme, februari 1945.
Dominee Kunst bezorgde zijn gemeente enkele keren een verrassing. In 1944-1945, tijdens de hongerwinter, was aan alles een gebrek; voedsel, kleding, brandstof, elektriciteit. Toch ontvingen alle gezinnen van de gemeente een kerstpakketje.
Op oudejaarsavond 1944 predikte hij over het boek Openbaringen (6:8);
‘En ik zag, en zie een vaal paard, en die daarop zat, diens naam was de Dood, en het dodenrijk volgde hem; en hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden, met het zwaard, met de honger, met de zwarte dood en door de wilde dieren der aarde’.
Het maakte diepe indruk dat gedurende de hele dienst in de – naar buiten zorgvuldig afgeschermde – kerk het elektrische licht brandde. De benodigde stroom was clandestien afgetapt.
Geraadpleegd:
Een wandeling door de Amsterdamse Rivierenbuurt – door Ruud Lindeman en Hiernaast zijn ze weggehaald – uitgave van het Verzetsmuseum Amsterdam
 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *